سود تهران ممنوع دوشنبه دوشنبه ممنوعیت

سود: تهران ممنوع دوشنبه دوشنبه ممنوعیت استان قم استان تهران استان اردبیل استان مازندران

گت بلاگز بازار خودرو آزادی قیمت ماشین در ازای از بین بردن یارانه ارزی

نجیره خودروسازی کشور در حال تهیه بسته ای پیشنهادی جهت ارائه به دولت است که طبق آن، قیمت ماشین آزاد و در عوض، یارانه ارزی خودروسازان و قطعه سازان نیز از بین برد

آزادی قیمت ماشین در ازای از بین بردن یارانه ارزی

آزادی قیمت ماشین در ازای از بین بردن یارانه ارزی

عبارات مهم : بازار

نجیره خودروسازی کشور در حال تهیه بسته ای پیشنهادی جهت ارائه به دولت است که طبق آن، قیمت ماشین آزاد و در عوض، یارانه ارزی خودروسازان و قطعه سازان نیز از بین بردن شود. آن طور که محمدرضا نجفی منش، مدیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی به «دنیای اقتصاد» می گوید، پیشنهاد مشخص زنجیره خودروسازی کشور، از بین بردن ارز دولتی جهت خودروسازان و قطعه سازان در ازای آزادسازی قیمت ماشین است.به گفته وی، این پیشنهاد به زودی به دولت ارائه خواهد شد و در صورت موافقت با آن، خودروسازان و قطعه سازان ارز موردنیاز خود را از بازار آزاد تهیه و در عوض، خود قیمت محصولاتشان را تعیین می کنند.

در حال حاضر زنجیره خودروسازی کشور حدود ۲ میلیارد دلار در سال ارز بری دارد و بنابراین با توجه به فاصله قیمت ارز در بازار آزاد نسبت به قیمت مرجع، دولت رقمی حدود ۹ هزار میلیارد تومان به آنها یارانه ارزی می دهد.پیشنهاد آزادسازی قیمت در برابر لغو یارانه ارزی صنعت ماشین ولی در شرایطی مطرح می شود که اجرای این پروژه در اوضاع و احوال فعلی اقتصاد کشور، تبعات مثبت و منفی خاص خود را به دنبال دارد. قطعا اگر اقتصاد و به خاص خودروسازی کشور عزیزمان ایران در آستانه تحریم های تازه قرار نداشت و فضایی رقابتی در بازار ماشین کشور حکمفرما بود، پروژه آزادسازی قیمت می توانست به عنوان نسخه ای جهانی و آزمایش شده، به اجرا درآمده و نتیجه های بسیار مثبت و خوشایندی را به دنبال داشته باشد.در شرایط ایده آل و با فرض اینکه بستر مناسب جهت آزادسازی قیمت ماشین وجود دارد، اتفاقات مثبتی در بعد آزادسازی قیمت رخ خواهد داد، از جمله از بین بردن یا کمرنگ شدن پدیده دلالی در بازار خودروی کشور.

آزادی قیمت ماشین در ازای از بین بردن یارانه ارزی

در حال حاضر به علت دو یا چند نرخی بودن قیمت خودرو، فضا جهت فعالیت دلال ها و واسطه ها فراخ شده است و حتی بسیاری از مشتریان نیز که ذات دلالی ندارند، از شرایط موجود بهره برده و ماشین را به چشم کالایی سرمایه ای می بینند؛ بنابراین اگر قیمت گذاری آزاد و خودروسازان مجاز به تعیین قیمت محصولات خود در حاشیه بازار شوند، تا حد زیادی شاهد از بین بردن پدیده دلالی در بازار خواهیم بود. طبعا هنگامی که قیمت ماشین در حاشیه بازار تعیین شود، فاصله بین قیمت بازار و کارخانه خودروهای داخلی از بین خواهد رفت و دیگر دلالی و واسطه گری صرفه چندانی نخواهد داشت. در واقع نخستین اثر خوشایند آزادسازی قیمت خودرو، تعادل درنظام عرضه و تقاضا و جلوگیری از جولان دلالی و باز شدن فضا جهت مشتریان و مصرف کنندگان واقعی هست.

دیگر اثر مهم آزادسازی قیمت ماشین باز شدن دست تولیدکنندگان جهت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و اصلاح روند کیفی محصولات است.

نجیره خودروسازی کشور در حال تهیه بسته ای پیشنهادی جهت ارائه به دولت است که طبق آن، قیمت ماشین آزاد و در عوض، یارانه ارزی خودروسازان و قطعه سازان نیز از بین برد

در حال حاضر زنجیره خودروسازی کشور هر گاه با نقد کیفی و انتقاد از ضعف توسعه محصول مواجه می شود، دستوری بودن قیمت ماشین را به عنوان یکی از موانع مهم در این ماجرا عنوان و تاکید می کنند در صورت آزادسازی قیمت، امکان تحقیق و توسعه و اصلاح شرایط کیفی خودروها وجود دارد. در واقع بعد از آزادسازی قیمت، می توان توسعه محصول و اصلاح کیفیت و ارتقای تکنولوژی را از خودروسازان طلب کرد لیکن بهانه مهم جهت سستی در این پرسشها از بین خواهد رفت.در مجموع می توان گفت آزادسازی قیمت می تواند در نهایت به تعادل در عرضه و تقاضا، شدت یافتن مسابقه میان عرضه کنندگان و حضور مصرف کنندگان و نه دلالان، در بازار ماشین بینجامد، ضمن آنکه توسعه کمی و کیفی را هم به دنبال خواهد داشت.

این البته در حالی است که با توجه به مسائلی مانند بازگشت قریب الوقوع ابرهای سیاه تحریم، رقابتی نبودن بازار ماشین و فضای نامناسب کسب و کار، آزادسازی قیمت ماشین در اوضاع فعلی نمی تواند شرایطی ایده آل را جهت مشتریان و خودروسازان پدید آورد و بخشی از ظرفیت های بزرگ آن، هدر خواهد رفت. این البته به آن معنا نیست که آزادسازی قیمت در بازار ماشین خالی از اثرات مثبت بوده و نتایجی سراسر خسارت بار خواهد داشت، با این حال به علت تحریم و نبود یا حداقل ضعف مسابقه در بازار خودروی کشور عزیزمان ایران و ممنوعیت ورود خودروهای خارجی نمی توان از تمامی ظرفیت ها و وقت های این اصل اقتصادی بهره برد. با همه اینها ولی باز هم آن طور که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان عنوان می کنند، «آزادسازی قیمت» نسخه ای مناسب و حتی مورد نیاز الاجرا در بازار خودروی کشور به شمار می رود و هرچند ممکن است به درمان کامل منجر نشود، ولی حداقل درد را تسکین خواهد داد.

بدون شک، تدوین یک بسته جامع و کامل جهت اجرای آزادسازی قیمت، نیاز اساسی بازار ماشین حتی در شرایط فعلی (تحریم و ضعف مسابقه و…) به شمار می رود و می توان با در نظر گرفتن تمامی جوانب و لحاظ کردن اوضاع خاص اقتصاد و خودروسازی کشور، قدم بزرگی در جهت پیاده کردن نظام عرضه و تقاضا (در بازار خودرو) برداشت. آزادسازی قیمت ماشین در شرایط موجود، اقدامی ریسکی به شمار می رود و حتی ممکن است به از بین بردن بخشی از مشتریان بازار ماشین (به علت شوک اولیه ناشی از زیاد کردن قیمت) بینجامد، با این حال به نظر می رسد می توان با تدوین بسته ای منطقی و جامع و کامل، این پروژه عظیم را به اجرا درآورد.

آزادی قیمت ماشین در ازای از بین بردن یارانه ارزی

تبعات آزادسازی قیمت خودرو

تردیدی وجود ندارد که دولت های متفاوت در این سال ها و در شرایط باز بودن نسبی فضای بین المللی و اقتصادی، وقت های مناسبی را جهت آزادسازی قیمت ماشین از دست داده اند و به جز مقطعی نه چندان طولانی در دهه ۷۰، جسارت اجرای این اصل اقتصادی وجود نداشته هست. آزادسازی قیمت ماشین به یکسری زیرساخت ها و پیش زمینه ها نیاز داشته که در مقاطعی از ۴۰ سال گذشته، پارامترهای موردنظر نسبتا موجود بوده اند، ولی تقریبا هیچ دولتی جسارت پیاده سازی نظام عرضه و تقاضا را به صورت پایدار نداشته است.

نجیره خودروسازی کشور در حال تهیه بسته ای پیشنهادی جهت ارائه به دولت است که طبق آن، قیمت ماشین آزاد و در عوض، یارانه ارزی خودروسازان و قطعه سازان نیز از بین برد

از جمله این پارامترها می توان به «آزاد بودن واردات و تعرفه های حداقلی»، «رقابتی بودن بازار به واسطه حضور شرکت های متفاوت عرضه کننده»، «نبود تحریم های سختگیرانه به خصوص در حوزه خودروسازی» و «بستر اقتصادی مناسب و احترام دولت به قواعدی مانند بازار آزاد» اشاره کرد، پارامترهایی که در حال حاضر تقریبا هیچ کدام از آنها موجود نیستند.در صورت وجود این مولفه ها، اجرای پروژه آزادسازی قیمت در بازار ماشین می توانست تحولی بنیادین را در حوزه های قیمتی و حتی تحقیق و توسعه و کیفیت خلق کرده و مانند همه جای دنیا نسخه ای شفابخش جهت هر دو طرف مصرف کننده و تولید کننده باشد. بنابراین آزاد کردن قیمت ماشین در اوضاع و احوال فعلی، پرریسک بوده و می تواند خسارت بار باشد، مگر اینکه پیش زمینه های آن تا حد امکان فراهم بیاید.

با مرور موانع موجود بر سر راه آزادسازی قیمت خودرو، به این نتیجه می رسیم که از بین بردن بخشی از آنها در حال حاضر تقریبا از اختیار دولت خارج هست، مانند تحریم. تحریم های بین المللی که به زودی گریبان خودروسازی کشور عزیزمان ایران را خواهند گرفت، یکی از پایه های مهم و مولفه های مورد نیاز جهت آزادسازی قیمت ماشین یعنی «رقابت» را به شدت تضعیف خواهد کرد. با بازگشت تحریم ها، خودروسازان معتبر خارجی از کشور عزیزمان ایران خارج می شوند؛ بنابراین دو شرکت خودروساز بزرگ داخلی کماکان افسار بازار را در اختیار خواهند داشت. از همین رو، بیم آن می رود که آزادسازی قیمت ماشین باعث شود دو غول دولتی خودروسازی کشور، با کنترل هرچه زیاد عرضه، قیمت ها را به شدت اوج برده و مشتریان به عنوان نمونه با پراید ۳۰ میلیونی و پژو ۴۰۵ حدودا ۴۰ میلیونی مواجه شوند. این نگرانی قطعا بجاست، لیکن مسابقه چندانی میان کشور عزیزمان ایران ماشین و سایپا وجود ندارد و چون حدودا ۹۰ درصد بازار در اختیار آنها هست، زیاد کردن قیمتی شدید دامان مشتریان را خواهد گرفت. در شرایطی که فعلا واردات ماشین نیز ممنوع هست، نگرانی از بابت احتمال واکنش‌ها غیرمنصفانه خودروسازان بعد از آزادسازی قیمت ماشین زیاد نیز می شود؛ بنابراین کارشناسان معتقدند باید یک سوپاپ اطمینان جهت رهایی از این ماجرا در نظر گرفت.

آزادی قیمت ماشین در ازای از بین بردن یارانه ارزی

در این مورد، حسن کریمی سنجری، کارشناس خودروی کشور به «دنیای اقتصاد» می گوید: روح آزادسازی قیمت نمی تواند بد باشد؛ لیکن اجرای آن در بازار ماشین به معنای احترام گذاشتن و بها دادن به قوانین اقتصاد آزاد هست، منتها باید پیش زمینه های اجرای آن را تا حد امکان ایجاد کرد تا مصرف کنندگان زیان نبینند. وی با بیان اینکه آزادسازی قیمت در شرایط انحصاری فعلی، به معنای تقویت قدرت دو خودروساز در عرصه کنترل بازار هست، می افزاید: اگر تحریم ها در پیش نبود و خودروسازان خارجی به خصوص رنو که می خواست به صورت مستقل در کشور عزیزمان ایران فعالیت کند، قصد خروج از کشور و یا تعلیق پروژه های تازه خود را نداشتند، آزادسازی قیمت می توانست کمک بزرگی به شدت یافتن مسابقه در بازار ماشین کند؛ با این حال، فعلا از این مزیت محروم هستیم و عالی ترین گزینه جهت جایگزینی، لغو ممنوعیت واردات ماشین و به تبع آن، کم کردن تعرفه است.کریمی ادامه می دهد: با لغو ممنوعیت واردات و کم کردن تعرفه به سطح جهانی، خودروسازان داخلی دیگر نمی توانند از شرایط آزادسازی قیمت سوء استفاده کنند؛ لیکن با توجه به تعرفه حداقلی و اینکه هر دو گروه (خودروساز و واردکننده) ارز آزاد می گیرند، امکان عرضه محصولات خارجی مناسب جهت مسابقه با داخلی ها و جلوگیری از زیاد کردن شدید قیمت، نسبتا وجود دارد.

این کارشناس در عین حال تاکید می کند: البته نباید فضا را نیز به طور کامل جهت واردکنندگان نیز آزاد گذاشت لیکن به هر حال پروسه فعالیت آنها بسیار سهل تر از خودروسازان است بنابراین باید در شرایط برابری فعالیت کنند. به گفته وی، به عنوان نمونه می توان شرط تولید را جهت واردکنندگان گذاشت و آنها را ملزم کرد حالا که تعرفه به حداقل رسیده، به دنبال تولید نیز باشند، هرچند البته اجرای این خواسته با توجه به شرایط تحریم، بسیار سخت است.

کریمی ولی در ادامه با تاکید بر اینکه آزادسازی قیمت ماشین در شرایط فعلی ریسک بزرگی به حساب می آید، می گوید: با آزادسازی قیمت ماشین ممکن است در حق مصرف کنندگان اجحاف شود و بخشی از آنها به طور کامل قدرت خرید خود را از دست بدهند؛ بنابراین جهت اجرای این پروژه، باید بسته ای جامع و کامل که در آن همه جوانب سنجیده و با شرایط فعلی صنعت و بازار خودروی کشور عزیزمان ایران انطباق داده شده، تهیه کرد. وی می افزاید: زیاد کردن سرانه درآمد عمومی در کنار فعال کردن لیزینگ ها و تخصیص داده شده است تسهیلات بانکی جهت خرید خودرو، از جمله اقداماتی است که می توان به واسطه آنها، ریسک آزادسازی قیمت را پایین آورد.

اظهارات کریمی ولی در شرایطی است که دبیر انجمن خودروسازان وعده متعادل شدن بازار ماشین را در صورت آزادسازی قیمت ماشین می دهد. احمد نعمت بخش به «دنیای اقتصاد» می گوید: پیشنهاد ما این است که ارز دولتی فقط جهت کالاهای اساسی مرتبط با قوت مردم، هزینه و در عوض آزادسازی قیمت خودرو، ارز آزاد در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار گیرد. وی با بیان اینکه آزادسازی قیمت می تواند به تعادل بازار ماشین بینجامد، می افزاید: ممکن است در ابتدای اجرای آزادسازی، با شوک قیمتی مواجه شویم، با این حال این شوک موقت بوده و در ادامه، تعادل به وجود خواهد آمد.

نعمت بخش در پاسخ به این پرسش که برنامه خودروسازان در صورت آزادسازی قیمت چیست، تاکید می کند: در صورت آزادسازی، ما قیمت را حدود پنج درصد زیر بازار تعیین می کنیم که این اقدام، نتیجه های مثبتی را از جمله از بین بردن دلالی و حضور مشتری واقعی در بازار و توسعه کمی و کیفی صنعت ماشین به دنبال دارد.وی ادامه می دهد: با تعیین قیمت خودروها نزدیک به حاشیه بازار ما به التفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی به جای دلال ها به جیب خودروسازان می رود و آنها می توانند تحقیق و توسعه را فعال تر کرده و کیفیت محصولات ارزش را نیز اوج ببرند.

دبیر انجمن خودروسازان تاکید می کند: شاید خیلی ها بگویند با این کار جیب خودروساز پر می شود؛ در حالی که نهادهای نظارتی و بازرسی می توانند در انتهای هر سال، درآمد و سود خودروسازان را محاسبه کنند و اگر به این نتیجه رسیدند که آنها منفعتی نامتعارف برده اند، آن را بعد گرفته و به حساب دولت واریز کنند.نعمت بخش در نهایت می گوید: تجربه جهانی نشان می دهد آزادسازی قیمت به تعادل عرضه و تقاضا در بازار می انجامد و با وجود شوک اولیه (افزایش قیمت)، در ادامه به تدریج تعادل و حتی کم کردن قیمت را به دنبال خواهد داشت.

واژه های کلیدی: بازار | ماشین | تحریم ها | خودروسازان | خودروسازان داخلی | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog